28. 8. 2009

Poviedka: Pôjdeš do pekla!

Útržky o nekalých myšlienkach
-Niekedy mám nekalé myšlienky. Špinavé. A niekedy nie.
-Keď mám nekalé myšlienky, mamička mi hovorí, že pôjdem do pekla.
-Moje nekalé myšlienky ma ničia, vybuchujú v hlave.
-Chcem aby odleteli, ale oni proste ostávajú.
-Moje myšlienky sú špinavé, špinavé, špinavé. Špinavé.

Idiot
Ďakujem Martin, za to, že si idiot.

Aké to je
Osamelá, stará a unavená. Ako keď sa Claire prezliekla do kostýmu panny Márie. Vnútri páchla čiernotou.

Číhač
Číhal za rohom. Keď počul moje kroky, vystrel sa a oprášil si kabát. Nahodil falošný úsmev. Keď som sa k nemu priblížila, pozdravil ma. Vraví: "Psst, malá, neboj sa, kúpim tvoj smiech."
Pokrútila som hlavou. Zosmutnel a zosypal sa na zem. Počula som sa ako jeho hlava narazila na betón. Neotočila som sa a kráčala som k ďalšiemu rohu, za ktorým niekto číhal. Páchla tam krv.

Obojpohlavník
Ja a Obojpohlavník sme sa rozprávali iba krátko. Opýtala som sa, či je muž, alebo žena. "Som aj muž aj žena," povedal Obojpohlavník a urazene odkráčal.

Nakresli si úsmev
George si zvykol kresliť úsmev na papier. Jeho pery vyoperovali kedysi v osemdesiatych rokoch. Keď sa snažil usmiať, priveľmi ceril zuby a desil okoloidúcich.

Profesionál
Obchodník kúpil Kinder vajíčka v hodnote 200 Euro. Všetci sa mu smiali. A potom prišiel hladomor.