28. 9. 2007

Poviedka: Sliny

Z úst vytiekla slina, dlhá a hrubá. Stekala od kútika smerom dolu, k brade. Ťahala sa popri krku a keď dosiahla úroveň ramien, pretrhla sa a dopadla na zem.