2. 1. 2009

Poviedka: Elektrická matka

Žijem v klietke. Je tam veľa svetla. Svieti aj v noci, pre istotu. Na dlážke sú elektrické káble, napojené na lampy. Občas sa o ne potknem. Potom som chvíľu rozrušená.
Pred moju klietku vtĺkli ceduľu s nápisom: "Pozor, psychicky narušená myseľ."
To preto, aby sa malé deti nebáli, keď chodia v nedeľu s rodičmi na prechádzku popri mojej klietke. Chodia si ma obzerať. Občas mi ktosi spoza mreží hodí suchár. Nesmelo ho schmatnem a odbehnem do zadného kúta. Zhrbím sa, aby ma nikto nevidel. Pomaly si vkladám kúsky jedla do úst a žujem ticho, aby to nepočuli tí, čo sa skrývajú v strede mojej klietky. Keď začujú, že mám jedlo, schmatnú ho. Vyhodia ho von. Zakazujú mi jesť.