18. 5. 2009

Poviedka: Vylomiť si zuby

Je potrebné vylomiť si zuby v tomto poradí: pravý horný hryzák, dve stoličky (akékoľvek), opäť pravý horný hryzák (vieme, že prvýkrát sa vám ho nepodarilo vylomiť).

My vieme všetko. Zatiaľ čo vy neviete nič. Tak to chodí.