22. 6. 2007

Poviedka: Chrbát

Sedím sama doma. Prilieta vrabec. Akčná scéna. Jemne ťukne zobáčikom na okennú tabuľu.
A ja sa ho pýtam: "Chceš mi pomôcť?"
Hrkúta. Tvári sa, že je holub. Nerozumiem. Usadil sa na okne a pozerá na mňa. Nalievam si vodku.
"Chceš vodku, bejby?" pýtam sa ho. Hrkúta. Zobe si do nohy. Nerozumiem.
Pijem, pozerám na vrabca. A predsa to okno otvorím. Vrabec vletí do izby a chlípe z mojej vodky.
"Smeješ sa mi?" kričím na neho. Pozerá na mňa. Smeje sa mi.
Oblievam ho vodkou.
Chudáčik, dusí sa. Štípu ho oči. Celý je mokrý. Smrdí. Krúti sa. Celkom ako človek.
"Nalej mi vodku, bejby," kričí na mňa.
Nalej si ju sám.