6. 6. 2007

Poviedka: Včera sa stalo

Stretol som Sethu, po dvoch mesiacoch. Nadšene ukazovala na svoje prsia a na ruky:
„Tu je iba tvoje miesto. Tuto a tam. Tam sa môžeš dotýkať len ty. Tu sa ma môžeš dotýkať ty aj C. a tuto, tak tu sa ma môžu dotknúť všetci.“
„Setha, ty si sa zbláznila,“ povedal som, ale ona ma nepočúvala.
Pristúpila ešte bližšie, poskakovala a ukazovala mi ruky a prsia stále dokola:
„Pozri, tuto, toto miesto je tvoje. Tu môžeš iba ty.“
Rozhodol som sa, že sa s ňou už nebudem ďalej stýkať.