10. 6. 2008

Poviedka: Koniec

Pán Víla? sa obzeral okolo seba. Vedľa neho bola veža s kovovým zvonom. Dvere boli zamknutné. Jediný spôsob, ako rozozvučať zvon, bolo hádzať do neho kamienky.
Vtom sa zobudil. Vzal zošit a napísal do neho: "Dnes sa mi snívala ďalšia príjemná nočná mora. Zdalo sa mi o horúcom kove. Ktosi ma škrtil. Všetko som prežil. Nechcem zomrieť. Zachovajte túto správu."

A na vrchole stojí pán Víla?, hľadí dolu a mŕtvolám pod sebou hovorí: "Ja vám všetkým vládnem."

Nasledujúce udalosti boli zmazané.
Vo vzduchu cítiť mäso.