6. 12. 2007

Poviedka: Šesť

Nikto nepochyboval, že Malý chlapec bol ešte dieťa. Hoci jeho čelo bolo mierne ochabnuté a okolo úst mal hlboké vrásky. V žalúdku cítil kyslosť, v hlave mu hučalo a jeho oko bolo celkom slepé. Často hovoril:
"Som hladný."
"Bojím sa."

Eva ležala polonahá na kamennej dlážke. Z vlasov jej kvapkal gin. Malý chlapec jej špongiou utieral čelo. Nevnímal zápach. Ani hluk a ani ľudí, ktorí ležali pri Eve a z vlasov im kvapkal gin.