2. 3. 2007

Poviedka: Nie

Jeden človek si raz zbalil kufre a odišiel preč. Nikomu nič nepovedal. Chcel na všetko zabudnúť. Zabudnúť je jednoduché, najjednoduchšie. Stačí sa udrieť do hlavy.

Ďaleko, niekde, žil ten človek, ktorý sa udrel do hlavy a stratil pamäť. Ďalších dvadsať rokov si žil pokojným a šťastným životom. Ležal pripútaný na lôžku a hadičkami mu odsávali telesné tekutiny. Iba občas povedal zopár slov, ktorým aj tak nikto nerozumel.