5. 1. 2007

Poviedka: Cudzinec

Z televíznej obrazovky vyšiel chlap a začal sa prechádzať okolo mňa. Vypol televíziu a škaredo sa na mňa pozrel. Ignoroval moju požiadavku, aby sa vrátil naspäť.

Kedykoľvek chytím ovládač a chcem zapnúť televíziu, chlap začne jačať. Trieska hlavou o stôl a ja sa bojím, že to počujú susedia. Upokojí sa, až keď položím ovládač.

Už dva krát vyhodil ovládač z okna. Raz ukryl televíziu do kuchyne a raz ju prikryl obrusom. Chcela som, aby odišiel, ale nerozumie mojej reči. Stále sa na mňa škaredo pozerá. Myslím, že ma vôbec nemá rád.