11. 1. 2007

Poviedka: Príklad

Dlhodobým pozorovaním vlčíc sa zistilo:
Pravdepodobnosť, že vlčica bude svojmu vlkovi verná je 38 percent. Vieme, že vlčica A bude mať za celý svoj život 5 vlkov. Aká je pravdepodobnosť, že vlčica A bude verná aspoň trom z nich?
a/ použijem vzorec
b/ 3+8 = vlk
c/ neviem
d/ pravdepodobnosť, že vlčica bude verná aspoň trom z nich je nulová
e/ logaritmus z vlčice A