26. 5. 2006

Poviedka: Príbeh o pisoároch

Ráno nebol na pánskych toaletách až taký nával. Možno preto tam C. chodil ráno radšej, ako cez obed, alebo na večer. Bolo osem hodín a na toaletách bolo dnes príjemne ticho. Počul každú kvapku, ktorá dopadla do pisoáru. Keď si umýval ruky, vošiel druhý chlap.

Chlap sa posadil na pisoár. Ten sa vzápätí odlomil. Ozval sa rachot, biele črepiny boli všade naokolo. Chlap vstal a vyhodil pisoár z okna. Pritom si mrmlal: "Ja nie som agresívny. Ja nie som agresívny. Ja nie som agresívny." A potom odišiel.

C. iba dúfal, že chlap odišiel na pivo a nie na ženské toalety.